Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller klager, kan du kontakte os via:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Tlf: 80 25 16 27
scanda.consumer-relations@gsk.com
 

A_EML
^[\w_-]+(\.[\w_-]+)*@[\w_-]+(\.[\w_-]+)*\.\w{2,4}$
Email er ugyldig
Indsæt Email
L_GENERAL
A_TITLE
^[a-z,A-Z]{2,6}$
Insæt gyldig titel
Indsæt titel
A_MSG
^[ A-Za-z0-9_.\/#&+\-\s ]{0,750}$
Insæt gyldig tekst
Indsæt kommentarer
A_FNAME
^[a-z,A-Z]{2,30}$
Insæt gyldigt fornavn
Indsæt fornavn