Vores bidrag til øget bæredygtighed

Vores mundplejeprodukter hjælper med til at forbedre sundheden i din mund. Men hvad så med sundheden af vores jord? Ja, hos GSK hjælper vi folk til at få det bedre, føle sig bedre tilpas og leve længere, og for at realisere denne mission har vi brug for en sund planet. Vores primære fokus er altid kvalitet og sikkerhed, hvilket har gjort GSK's produkter populære over hele verden. Men med mange produkter kommer der både et stort ansvar, samt muligheden for at yde et reelt bidrag i forhold til bæredygtighed. Derfor har vi sat som mål at reducere vores miljøpåvirkning med 25 % inden 2030. Faktisk arbejder vi allerede hårdt på det, og her er nogle eksempler:

Ansvarsfuldt indkøb

Vi skifter til genbrugskarton i alle emballager til vores mundplejeprodukter. Dette vil reducere vores miljøpåvirkning med hensyn til vand og arealanvendelse samt CO2-udledninger. Vi har allerede nået vores mål om at købe mindst 90 % af vores papiremballage fra ansvarlige kilder,2 og vi sigter mod 100 % inden 2030.

Plastik

Vi har begyndt vores rejse mod fuldt genanvendelige tandpastatuber til alle vores mundplejeprodukter,3 og vi planlægger at fjerne plastik fuldstændigt fra mange af vores tandbørstepakker.4

Klimaændringer

Reducering af energiforbruget og de tilknyttede CO2-udledninger er et andet vigtigt fokusområde5 for GSK. Her i 2020 kommer mere end 30 % af vores globale elektricitetsbehov fra vedvarende energikilder i Storbritannien, USA og Europa. Vores mål er inden 2030 at bruge 60 % vedvarende energi på alle vores fabrikker.

Vand

Vi forsøger at bruge så lidt vand som muligt i vores drift, og vi stræber mod at reducere det samlede vandforbrug på hver eneste fabrik i vandrelaterede højrisikoområder med 30 % inden 2030. Du kan også gøre noget – du skal bare slukke for vandhanen, mens du børster tænder!

1 Vores bæredygtighedsarbejde er baseret på vores mål for bæredygtig udvikling og dækker både sociale og miljømæssige aspekter.
2 Vi samarbejder med Rainforest Alliance om at kortlægge risici i forsyningskæden for vores papiremballage.
3 GSK Consumer Healthcare har underskrevet Circular Plastic Alliance, som er Den Europæiske Unions mål om at bruge mindst 10 mio. ton genanvendt plastik om året inden 2025..
4 Vi stræber efter at nå det i løbet af 2021-2022.
5 GSK Consumer Healthcare har underskrevet Circular Plastic Alliance, som er Den Europæiske Unions mål om at bruge mindst 10 mio. ton genanvendt plastik om året inden 2025.